Relasjoner

Veet Maya Fjellstad

Gestaltterapeut MNGF

Tlf. 98 40 58 30

Relasjoner


Min erfaring er at gode relasjoner er den faktoren som har størst betydning for opplevelse av lykke, mening og et godt liv. Men det er ikke alltid så lett. Har vi opplevd vanskeligheter i våre første relasjoner, tidlig i livet, er det vanlig å streve med nære relasjoner i voksen alder.


Særlig kan det være utfordrende å være i et nært og godt parforhold uten å miste seg selv; våge å slippe noen tett innpå seg og samtidig ha egne grenser og egen vilje.


Ekte nærhet, som de fleste av oss lengter etter, er å tillate seg selv å være akkurat slik man er; vise både styrke og sårbarhet - og tillate den andre å gjøre det samme.


Det handler altså mye om å være autentisk. Dette er en forutsetning for et virkelig nært og dynamisk forhold. For at det skal være mulig, må vi kjenne oss selv, våre innerste lengsler og følelser. Vi ønsker alle å bli møtt og elsket. For å virkelig møte en annen og akseptere den andres følelser og reaksjoner, må vi kjenne og akseptere våre egne.


Dette er en spennende og utbytterik reise vi kan gjøre sammen i terapien.


Telefon: 98 40 58 30

Adresse: Rosenborggata 3, Majorstuen