Om meg

Veet Maya Fjellstad

Gestaltterapeut MNGF

Tlf. 98 40 58 30

Telefon: 98 40 58 30

Adresse: Rosenborggata 3, Majorstuen

Om meg


Jeg er utdannet gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt og har kurs i EMDR-traumeterapi. Er også faglærer i ernæring, helse og miljø fra Høgskolen i Oslo og Akershus, samt tre års kunstutdannelse med vekt på personlig uttrykk og kreativitet. Dessuten diverse kurs og studier innenfor selvutvikling, terapi og meditasjon.


Spesialfelt: Relasjoner og høysenitivitet.


Arbeidserfaring fra reiseliv, kurs og undervisning i skolen, privat og i næringslivet, og som miljøterapeut.


For tiden er jeg gestaltterapeut med klienter i individualterapi, og er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening.


Jeg har erfaring fra arbeid for pårørende etter selvmord i Fransiskushjelpen.


Personlig bakgrunn

Jeg tror på at det alltid finnes grobunn for vekst og nye muligheter. At du har svarene et sted i deg, det gjelder å finne dem og terapien kan hjelpe deg med dette. Utfordringer og vanskeligheter er ofte gode inngangsporter for å starte en utviklingsprosess. Jeg har alltid vært interessert i hva som skjer inni og mellom mennesker, og det er min drivkraft. Selv er jeg høysensitiv, som har vært både en utfordring, og gitt meg dype og vakre opplevelser. Ved å styrke ressursene som ligger i det, er det nå et av mine verktøy som terapeut.


Født i 1961, har jeg levd noen år, og opplevd både gode og vanskelige tider. Sett at livet kan ha mange fasetter. Fra barndom vet jeg noe om å leve med redsel og uforutsigbarhet, og at utrygghet kan følge en senere i livet. Har erfart at terapi kan bringe deg videre, bli tryggere og gjøre livet rikere. De kriser og utfordringer jeg har møtt, har utvilsomt vært med på å gi nye perspektiver og forme meg som terapeut og menneske.