Om gestalt

Veet Maya Fjellstad

Gestaltterapeut MNGF

Tlf. 98 40 58 30

Om gestalt


Bakgrunn

Gestaltterapi som metode ble skapt av Fritz Perls på 1950-tallet og bygger på eksistensialisme og humanisme.


Gestalt betyr "en meningsfylt helhet". Jeg tror på mennesket som helhet, hvor livskvalitet kommer ut fra god indre og ytre kommunikasjon.


Indre kommunikasjon er å være oppmerksom på egen kropp, følelser, sanser og tanker. Viktig er hva som er mine behov, og hvordan jeg kan få dekket dem hensiktsmessig. Ytre kommunikasjon er med verden utenfor og hvordan jeg søker fellesskap og nærhet med mine omgivelser. Viktig er hvordan jeg kan ta hensyn til meg selv, uten å overkjøre andre.


Gestalt i praksis

Med utgangspunkt i samtalen, utforsker vi hvem du er og hvordan du gjør det i livet ditt. Terapien er interaktiv og kreativ; det betyr at både terapeut og klient er aktive i prosessen og at vi kan bruke enkle øvelser (som å skrive, tegne, øve på å si eller gjøre noe, små rollespill, mindfulness, etc.) for å skape mer bevissthet og ny erfaring. Det er ikke alltid nok å vite og forstå; ofte må ny handling også til for å skape endring. Slik kan gestaltterapi være både konkret og praktisk.

Hver terapitime blir til i møte med klienten, slik at ingen time er helt lik. Du er selv med på bestemme hvordan din terapi skal være.


Vi ser også gjerne på hvordan din fortid påvirker deg. Vi kan arbeide med å integrere både positive minner og vanskelige hendelser, traumer.

Ny erfaring og mer bevissthet skaper vekst og positiv endring.
Telefon: 98 40 58 30

Adresse: Rosenborggata 3, Majorstuen