Å være høysensitiv

Veet Maya Fjellstad

Gestaltterapeut MNGF

Tlf. 98 40 58 30

Å være høysensitiv


Er du mer følsom enn andre, er sterk i det ene øyeblikket og veldig sårbar det neste, er du kanskje høysensitiv. Ekstra sensitive personer oppfatter mer enn andre, de har et mer utviklet sanseapparat, både når det gjelder lyd, lys, smak, og andre inntrykk - og kjenner egne og andre følelser sterkt. De har en sterk intuisjon eller magefølelse og sanser lett underliggende konflikter i og mellom mennesker.


Kanskje har du følt deg annerledes, sær, sjenert eller vanskelig som barn. Ikke følt deg forstått og tatt hensyn til slik du er. I så fall er du ikke alene. Ca. 20% av befolkningen er høysensitive. Nyere forskning har vist at det er en medfødt egenskap.


Du kan ta en selvtest her:

https://ilsesand.dk/saerligt-sensitive-mennesker/selvtest/


Som sensitiv er det viktig å bli kjent med egne behov og følelser, beskytte seg mot overstimulering og sette grenser. Sortere hva som er mitt og hva som er den andres. Mange har vonde opplevelser fra oppveksten som har gått ut over selvfølelsen. Derfor er riktig terapi spesielt viktig for oss. Vi har behov for å bli møtt med forståelse, og den forsiktighet som passer vårt nervesystem.Telefon: 98 40 58 30

Adresse: Rosenborggata 3, Majorstuen